Om NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er landsomfattende organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale, samt for andre som er interessert i stamming og løpsk tale. Foreningen har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for personer som stammer og personer med løpsk tale.

NIFS er tilsluttet

 

 

Faktura adresse:NIFS, c/o Hege Aaslund, Spjelddalen 18 B, 7290 Støren