Lokallag

Ole Jørgen Hess er leder for lokallagsforumet, og kontaktperson om du ønske å prøve å opprette et lokallag eller samle medllemmer i nærmiljøet ditt.

Kontaktinformasjon
E-post: olejorgenhess@gmail.com 
Tlf: 922 69 115

Oslo

I Oslo er det mye aktivitet. Mange av NIFS sine hovedarrangementer er i Oslo, som Høstweekend og årsmøte. I tillegg er det 2-3 samlinger i halvåret. Du kan følge med på det som planlegges på vår facebook gruppe. 

 

Stavanger

I Stavanger er det satt i gang lokallagsvirksomhet. Ta kontakt under for å komme i kontakt med lokallaget. 

Arne Hope
Tlf:  515 51 779 / 952 43 823
E-post:  arn-hope@online.no

 

Trøndelag

1. september 2014 stiftet vi Norsk Interesseforening for Stamme avdeling Trondheim, som i 2016 endret til Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale Trøndelag, forkortet NIFS Trøndelag. 

Kontakt: trondelag@stamming.no

Styret
Leder: Mattias Solli
Kasserer: Lars Erik Olstad 
Styremedlem: Jan Ingar Thorgaard 
Styremedlem: Oddvar Munro-Jensen 
Styremedlem: Claudia Sjøberg