Behandling av taleflytvansker

Alle med taleflytvansker har rett til gratis logopedbehandling. I hvilken form den kommer og prosessen for å få behandling avhenger fra kommune til kommun og om du er over eller under 18 år.

En viktig endring som trådte i kraft fra 1. januar 2017 er at vokse over 18 år ikke trenger forhåndsgodkjenning av Helfo for å starte behandling hos privatpraktiserende logoped.

Det følgende er noen generelle retningslinjer på hvordan det skal henge sammen.


Barn og unge under under 18 år

Kommunen skal gi et logopedisk tilbud til barn og unge som har behov for dette etter pliktene i opplæringsloven. For unge i videregående skole er det fylkeskommunen som har ansvar.


I tillegg til opplæringsloven har personer som stammer og/eller har løpsk tale rett til logoped etter folketrygdloven §5-10. Det er dette som gjør at man kan henvises til privatpraktiserende logoped.

Offentlig:

 1. Ta kontakt med det aktuelle PPT-kontor, eller logopedtjenesten i kommunen. Kjært barn har mange navn. Det eksisterer ulike lokale former for henvisningsskjemaer som foreldrene må fylle ut. Det skal ikke være nødvendig med legehenvisning.
 2. Ta tiden til hjelp. Det kan være litt kø. 
 3. Om kommunen ikke har kapasitet eller logoped er de pliktig til å leie inn tjenester.
 4. Om dette ikke er mulig kan det hende du får et avslag. 

Privat:

 1. Sendt inn utfylt legehenvisning (HELFO 05-04.21, Henvisning til spesialist) sammen med avslaget fra kommunen til Helfo. 
 2. Da skal du i retur får vedtak om inntil 25 behandlingstimer hos logoped
 3. Finn en privatpraktiserende logoped og sett i gang. 
 4. Om det trengs mer enn 25 behandlingstimer så må det sendes inn ny dokumentasjon til Helfo. 

Voksne over 18 år:

Voksne kan ha rett til logopedbehandling etter opplæringsloven §4A. I tillegg kommer de også inn under folketrygdloven §5-10 som gjelder privatpraktiserende logopeder.

Offentlig:

 1. Ta kontakt med PPT, Voksenopplæringen eller logopedtjenesten i kommunen. Dette er ulikt organisert fra kommune til kommune. 
 2. Det skal ikke være nødvendig med legehenvisning.
 3. Vent og se. 

Privat:

Fra og med 1. januar behøver ikke voksne forhåndsgodkjenning fra Helfo. 

Du kan ikke gå gjennom legen og få privatpraktiserende logopedbehandling om du allerede får et tilbud fra kommunen eller om du er i søkeprosessen. Da må du få avslag.

Alt du trenger er å:

 1. Oppsøke fastlegen for å få legehenvisning. 
 2. Finn en privatpraktiserende logoped.  
 3. Logopeden ordner resten.