Arbeid

En del personer som stammer eller har løpsk tale kan oppleve møtet med arbeidslivet som tøft. Å gå på jobbintervju – å vise seg fra sin beste side i et kort og stressende intervju – kan by på store utfordringer. Noen kan føle at stammingen hindrer dem i å få jobben de ønsker seg.

Når det er sagt: Det er store forskjeller på personer med taleflytvansker. Noen stammer mye og hardt og knapt for frem et ord, mens andre stammer lite og lett.

Link til side om lov og rett i arbeidslivet

 

Hvordan klarer personer med taleflytvansker seg i arbeidslivet?

En masteroppgave fra to de to logoped-masterstudenterne Kristine N. Inglingstad og Anne-Kari Steine fra 2013 konkluderte med følgende (77 nordmenn som stammet ble intervjuet):

 • Nesten to av fem svarte  at stammingen påvirket hvilken utdannelse de valgte, og dermed også karrieren
 • Nesten halvparten mente at stammingen hindret dem i å klatre på karrierestigen.
 • En overvekt av stammere velger yrker hvor de i liten grad må kommunisere med andre.
 • Flertallet mente at stammingen minsket sjansen til å bli innstilt i en jobb, samtidig som den også reduserte mulighetene for å avansere i karrieren.
 • Studentene understreker at utvalget er for lite til å trekke bastante konklusjoner.

 

Tips til arbeidsgivere

 • Stamming har ingenting med intelligens, frykt eller nervøsitet å gjøre.
 • Personer som stammer kan kommunisere vel så godt som de som ikke stammer.
 • Stamme har de samme ambisjoner og mål som folk som ikke stammer.
 • Folk som stammer er like forskjellige som alle andre. Noen stammer mye, andre lite. Den samme personen kan ha store variasjoner i sin stamming avhengig av situasjon og dagsform.
 • Møter du en som stammer på et jobbintervju, så ikke ha fordommer. Husk på at intervjusituasjonen er stressende, og trolig den vanskeligste situasjonen en som stammer kan være i. Personen stammer trolig mer i et jobbintervju enn vanlig. Gi personen tid til å snakke, og behold normal øyekontakt. Spør gjerne om stammingen vil hindre ham i jobben, dersom han ikke tar opp stammingen selv.
 • Enkelte som stammer har frykt for å snakke i telefon, ofte særlig i kontorlandskap. Gjelder det en kollega i din avdeling, snakk om det og finn en løsning sammen.
 • Ikke si: ”Slapp av, så stammer du mindre.” Det gjør bare at personen blir enda mer nervøs. 

 

Tips for personer som stammer som søker jobb:

 • Om du passer til en jobb eller ikke avhenger ikke av din stamming. Personer som stammer kan fungere fint i de aller fleste jobber.
 • Det er ikke noe fasitsvar på spørsmålet om du bør nevne at du stammer eller har løpsk tale i en jobbsøknad. Begge deler er like riktig. Du kan for eksempel forsøke å variere dette, og se om det har noen effekt på om du blir kalt inn til en samtale. 
 • Kontakt gjerne en logoped i forkant av en intervjuprosess. Å gå til behandling kan ha en positiv effekt på talen din.
 • Øv mye på intervjuet. Spør familie og venner om de kan øve sammen med deg.
 • Kontakt NIFS’ sine likepersoner og be om råd. Mange av likepersonene har lang erfaring i arbeidslivet, og flere har også vært med på å ansette andre.

 

Kilder og anbefalt lesning (norsk):

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/--Til-og-med-bikkjene-skjonte-at-jeg-ikke-fikk-sagt-det-jeg-ville-si-7532872.html

http://www.statped.no/Laringsressurs/StatpedMagasinet/StatpedMagasinet-12014/Taleflytvansker/

http://www.stamming.no/nyheter/post-hOPPQ-intervju-med-bjorn-erik-saettem-i-personal-og-ledelse

http://www.aftenbladet.no/nytte/livsstil/Han-lar-ikke-stammingen-styre-livet-2939207.html

http://forskning.no/sprak-arbeid/2014/03/stammere-diskrimineres-pa-arbeidsmarkedet

https://www.duo.uio.no/handle/10852/18514

 

Kilder og anbefalt lesning (engelsk):

https://www.mnsu.edu/comdis/kuster/Infostuttering/workbrochure.html

http://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/Answer_for_Employers.pdf

http://www.stammering.org/help-information

http://www.stutteringhelp.org/content/job-seekers-who-stutter-can-become-great-employees